Hodnotenie liekových interakcií

Interakcie liekov / Hodnotenie liekových interakcií
Interakcia 01 Nezávažná interakcia Kombinácia liekov je v poriadku. Odporúčame však pozorne si prečítať príbalové informácie jednotlivých liekov a oboznámiť sa so žiaducimi aj nežiaducimi účinkami. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Napriek nízkemu riziku, aj v prípade výskytu málo závažných interakcií môžete zvážiť objednanie sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.
Interakcia 2 Málo závažná interakcia Kombinácia liekov obvykle nepredstavuje problém. Odporúčame však pozorne si prečítať príbalové informácie jednotlivých liekov a oboznámiť sa so žiaducimi aj nežiaducimi účinkami. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Vždy dbajte na správne načasovanie užívaných liekov, ak Vás lekárnik informoval, že sa niektoré lieky nemajú užívať súčasne. V prípade výskytu väčšieho počtu málo závažných interakcií zvážte objednanie sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.
Interakcia 3 Stredne závažná interakcia Lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Pokiaľ Vám tieto lieky predpísal rovnaký lekár, malo by byť všetko v poriadku. Lekár interakcie zrejme vyhodnotil tak, že užívanie kombinácie liekov je pre vás prospešnejšie ako prípadné riziko a v prípade potreby určite vykonal ďalšie opatrenia na zníženie nežiaducich dôsledkov interakcie. Pokiaľ Vám tieto lieky predpísali rôzni lekári, je vhodné sa pri nasledujúcej návšteve u lekára informovať, či si je vedomý interakcie a či by nebolo vhodné lieky alebo ich dávkovanie upraviť. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Určite zvážte objednanie sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.
Interakcia 4 Významná interakcia Lieky sa môžu vzájomne významnejšie ovplyvňovať. Pokiaľ Vám tieto lieky predpísal rovnaký lekár, je pravdepodobné, že prínosy liekov sú dôležitejšie ako možné riziko ich súčasného užívania. Počas nasledujúcej návštevy lekára je vhodné si overiť, či máte lieky naďalej užívať v odporúčanom dávkovaní, a informovať sa aké ďalšie opatrenia je potrebné pri ich užívaní dodržiavať. Pokiaľ Vám tieto lieky predpísali rôzni lekári, je potrebné si čo najskôr overiť u niektorého z nich, či máte pokračovať v užívaní kombinácie liekov v odporúčanom dávkovaní, alebo je potrebné pri ich užívaní dodržiavať nejaké ďalšie opatrenia. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Je vhodné sa objednať na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Účinok liekov môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.
Interakcia 56 Závažná interakcia Lieky sa vzájomne významne ovplyvňujú. Pokiaľ Vám tieto lieky predpísal rovnaký lekár, je pravdepodobné, že Vás na riziká ich spoločného užívania upozornil a vykonal ďalšie opatrenia na zníženie rizika interakcie. Počas nasledujúcej návštevy lekára je vhodné si overiť, či máte lieky naďalej užívať v odporúčanom dávkovaní, a informovať sa aké ďalšie opatrenia je potrebné pri ich užívaní dodržiavať. Pokiaľ Vám tieto lieky predpísali rôzni lekári, je potrebné si čo najskôr overiť u niektorého z nich, či máte pokračovať v užívaní kombinácie liekov v odporúčanom dávkovaní, alebo je potrebné pri ich užívaní dodržiavať nejaké ďalšie opatrenia. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých lekárom predpísaných liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Odporúčame objednať sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni. Lieky totiž môžu ovplyvňovať aj potraviny, výživové doplnky, nápoje alebo koreniny.
Duplicita D Lieky predstavujú duplicitu Lieky obsahujú rovnaké, alebo natoľko podobné látky, že ich súčasné užívanie vo väčšine prípadov nevedie k zvýšeniu účinkov a takáto kombinácia zvyčajne nie je pre pacienta prospešná. Pokiaľ Vám tieto lieky predpísal lekár, či viacerí lekári, je vhodné sa čo najskôr uistiť, či majú byť súčasne užívané. Pokiaľ ste si niektorý z liekov zaobstarali v lekárni bez lekárskeho predpisu, je potrebné informovať lekárnika pri výdaji aj o všetkých ďalších liekoch, ktoré budete súčasne užívať. Pri každej návšteve lekára alebo lekárne je vhodné mať so sebou zoznam všetkých užívaných liekov. Odporúčame objednať sa na konzultáciu o interakciách liekov v lekárni.
MYLAN DÔVERA SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK MEDIUS SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA